همکاری با ما

همکاری با ما۱۳۹۷-۹-۱۷ ۱۲:۵۹:۰۹ +۰۰:۰۰

پایگاه دانش مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت جهت پیش‌برد اهداف خود پذیرای همکاری کلیه اشخاص فعال در این حوزه می‌باشد. این همکاری‌ها می‌تواند بصورت تعامل و تبادل اطلاعات خود با این پایگاه و یا بصورت فعالیت علمی و تحقیقاتی باشد.
شما می‌توانید با عضویت در این پایگاه و ارسال اطلاعات خود جهت درج در سامانه‌های کاربردی این پایگاه، با ما همکاری نمائید.
لطفاً درصورت تمایل به همکاری در سایر زمینه‌ها با ما تماس بگیرید. برای اطلاع از روش‌های تماس با پایگاه به صفحه ارتباط با ما مراجعه نمائید.